Cam kết dịch vụ Order

CAM KẾT DỊCH VỤ ORDER HÀNG TRUNG QUỐC Khi Quý khách sử dụng dịch vụ của 24h Order đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp nhận các quy định, chính sách của 24h Order, đồng thời Quý khách cũng nhận được những cam kết của 24h Order dành choĐọc thêm